Geachte heer, mevrouw,

Op dinsdag 3 mei 2016 is de vennootschap AllesVoorTuinen B.V. door de rechtbank Midden-Nederland in staat van faillissement gesteld met benoeming van de volgende curator:

mr. H.M. Eijking
Postbus 5548
1411 RZ NAARDEN
insolventie@eijking-advocaten.nl

De curator heeft laten weten dat het faillissement onder meer de volgende consequenties heeft:

* er kunnen geen bestellingen meer worden geplaatst;
* reeds bestelde goederen kunnen niet meer worden uitgeleverd;
* reeds betaalde bedragen kunnen niet meer worden teruggestort; indien u hierdoor schade heeft geleden, kunt u uw vordering - uitsluitend schriftelijk - per post of per mail bij de curator indienen.

AllesVoorTuinen BV